Sdílej...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

K napsání tohoto příspěvku mě inspirovalo vystoupení Adama Fendrycha na Internet Developer Foru 2010. Článek je spíše reakcí či impulzem k další diskuzi. Rozhodně s Adamem souhlasím, že příliš striktní rozdělení obsahu webu za základě segmentace a snaha donutit uživatele, aby se identifikoval s některým segmentem („domácnost“, „malá firma“, „střední firma“, „velká firma“) na vstupní stránce webu (např. O2), není vždy šťastná.

Rozhoduje počet návštěvníků nebo generovaný obrat/zisk?

Vodafone při vstupu na úvodní stránku, zobrazí implicitně segment „osobní“. Pokud skutečně 85% uživatelů, kteří na web přistupují, spadá do „nefiremního“ segmentu, zdá se to být logické. Domnívám se ale, že kriterium počtu návštěvníků by nemělo být rozhodující (nebo přinejmenším jediné), které nám pomůže zvolit upřednostněný segment. Pokud se jedná o komerční web, důležitější pro nás jsou ti, kteří nám generují většinu obratu (potažmo zisku), což nemusí být v přímé úměře k jejich počtu. Netvrdím, že toto je případ Vodafonu, proto Adamem zvolený příklad považuji za dobrý, jen jsem přesvědčen, že ho nelze aplikovat obecně.

Uznávám, že můj uvedený pohled je zjednodušený. V některých situacích je možno segmentaci řešit webem určeným jen pro daný segment a především záleží na typu a účelu webu (komerční, nekomerční, e-shop, web pro podporu značky/produktu apod.).

Jsou téměř duplicitní stránky pro segmenty špatné?

Na příkladu PRE, uváděl Adam, že pokud pro jednotlivé segmenty (tj. např. domácnosti, podnikatelé, velkoodběratelé) existují stránky, které se liší například jen několika řádky ceníku, není třeba/není vhodné tyto stránky duplikovat pro jednotlivé segmenty. Zachovávat tedy analogickou strukturu podstránek v rámci segmentů (i pokud by měly být informace ze značné části duplikovány) nebo vytvořit jednu stránku a v ní uvést pro jednotlivé segmenty ceníky (jakožto jedinou část obsahu, který se liší)? Každý z přístupů má z mého pohledu svá pro a proti.

Negativa oddělených stránek

  • při změně duplicitní části bude třeba měnit text na více místech
  • pokud uživatel spadá do více segmentů, bude si muset číst pozorně stejný text, zda se náhodou v několika málo slovech neliší (zvláště pokud by šlo například o podmínky poskytování služby apod.)
  • indexace fulltextem jednotlivých stránek

Pozitiva oddělených stránek

  • lze předpokládat (moje osobní zkušenost), že stránky, které z počátku byly stejné, bude třeba upravit – při oddělení stránek to zvládne editor na straně klienta; pokud by existovala jedna stránka, bylo by třeba změnit strukturu nebo znepřehlednit stránku poznámkami pod čarou, dílčími nadpisy apod.
  • snazší navigace webem – v drobečkové navigaci vidím, že jsem stále ve svém segmentu; vidím odkazy relevatní pro můj segment
  • indexace fulltextem jednotlivých stránek

Položku indexace fulltextem jednotlivých stránek jsem uvedl záměrně do negativ i pozitiv.

Pokud budou existovat dvě stránky s podobným obsahem, není to příliš SEO friendly situace a může nastat případ, že při zadání fráze „tarify elekřiny“ se uživateli nepodnikateli zobrazí ve výsledcích vyhledávání stránka s ceníkem pro podnikatele (a ceník pro domácnosti bude třeba až na další stránce výsledků vyhledávání), leckterý uživatel se tedy proklikne na jinou stránku, než očekával. Na druhou stranu, pokud se uživatel již dostane na stránku s ceníkem pro domácnosti, v menu webu bude již ve struktuře „zanořen“ ve správném segmentu a uvidí pro něj pravděpodobně relevantní odkazy.

Výše uvedené předkládám jako čistě můj názor, proto uvítám i váš názor v diskuzi pod článkem…

Sdílej...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone