Klást otázky není jen tak

Správně položená otázka v tu pravou chvíli je umění, které ne každý ovládá. Důležité však je nejen umět otázky klást, ale být obklopen lidmi, kteří umí otázky pokládat a poskytovat tak zpětnou vazbu, tříbit myšlení nebo rozšiřovat obzory.

Používání otázek může mít v různých situacích různý význam a zcela odlišný kýžený efekt. Nastíním některé případy, které jsem si pojmenoval „po svém“. Pro níže uvedené typy otázek vycházím primárně z komunikace ve vztazích kolega-kolega a klient-dodavatel. Mnohé z nich však jsou aplikovatelné i pro jiné dvojice tazatel-tázaný.

Pokračovat →