Aktualizovali mi propisku

Desetibarevná propiskaNa krátké poznámky nebo náčrty používám tužku nebo propisku. Víc nepotřebuji. V pondělí jsem přišel do práce a tužka ani propiska na mém stole nebyla. Ležela tam jen zbrusu nová dvacetibarevná propiska. Kouknul jsem se na stůl kolegyně. Měla tam úplně stejnou.

Šel jsem se na recepci zeptat, kam se poděly všechny obyčejné tužky. Office manažerka mi přeposlala e-mail od našeho dodavatele kancelářských potřeb, kde stálo:

Pokračovat →

Vaše homepage není televize

Chcete mít (nebo váš klient) na webu “slider” kde budou rotovat odkazy/novinky/loga atp. nebo chce náhodně zobrazovat v boxu nějaký takový obsah při každém načtení stránky?Zvažte zda to dává smysl. Odpovězte si nejdříve na otázky:

 • bude se slider/box s náhodným obsahem zobrazovat na jedné čí více stránkách?
 • kolik zobrazení těchto stránek je průměrně za jednu návštěvu (zobrazení náhodného obsahu)?
 • jak dlouho setrvá průměrně návštěvník na stránce se sliderem (pozor na zkreslení při návštěvách s jedinou stránkou)?
 • jaký je poměr mezi novými a vracejícími se návštěvníky?

Je logické, že větší smysl bude dávat zobrazení sliderů/náhodného obsahu u webů, kde lidé zobrazí více stránek, vracejí se a setrvají na stránce déle (přičemž mají slider stále ve viewportu).

Je lákavé dát nějaký pěkný slider na vaši homepage – zde to ale nedává příliš smysl. Homepage je typicky rozcestník, lidé zde hledají odkazy, kam jít dál a nebudou čekat až váš slider zobrazí všechny cool zprávy či loga partnerů.Je lákavé dát na homepage box, kde se náhodně zobrazí jedna ze zpráv, novinek atp. Dává to smysl pouze tehdy, když se vám návštěvníci často vrací (zvláště pokud je to častěji než dokážete vytvářet nový obsah:-)).

Štítky

Tlačítko s návodem

 

Konečně vím k čemu je modré a k čemu červené tlačítko.

A to autobus MHD je z pohledu stupně vzdělání v používání tlačítek v českých dopravních prostředcích tepve nejnižší level, možná tak základka. Vlaky ČD už jsou pak další level.

 • Že když chcete otevřít celé dveře u City Elefantu (většina pražských příměstkých linek), že musíte stisknout tlačítka na obou stranách od dveří je nepraktické, ale podhopíte snadno.
 • V renovananých motorácích, schované tlačítko bez popisku pro zastávku na znamení ve futru dveří mezi částí pro cestující a podestou okoukáte od cestujících, kteří tam jezdí pravidelně.
 • Nejvyšší koncentraci tlačítek různých barev (s českými popisky někdy na dva řádky) pak najdete na WC v Regionovách (nové žluté motoráky). Vedle toalety se nachází řídící panel, který vám při správném pořadí stisku tlačítek umožní se na WC dokonce zamknout. Z mých zkušeností se to nepodaří ani polovině cestujících.
Štítky

Segmentace se nesmí přehánět

K napsání tohoto příspěvku mě inspirovalo vystoupení Adama Fendrycha na Internet Developer Foru 2010. Článek je spíše reakcí či impulzem k další diskuzi. Rozhodně s Adamem souhlasím, že příliš striktní rozdělení obsahu webu za základě segmentace a snaha donutit uživatele, aby se identifikoval s některým segmentem („domácnost“, „malá firma“, „střední firma“, „velká firma“) na vstupní stránce webu (např. O2), není vždy šťastná.

Rozhoduje počet návštěvníků nebo generovaný obrat/zisk?

Vodafone při vstupu na úvodní stránku, zobrazí implicitně segment „osobní“. Pokud skutečně 85% uživatelů, kteří na web přistupují, spadá do „nefiremního“ segmentu, zdá se to být logické. Domnívám se ale, že kriterium počtu návštěvníků by nemělo být rozhodující (nebo přinejmenším jediné), které nám pomůže zvolit upřednostněný segment. Pokud se jedná o komerční web, důležitější pro nás jsou ti, kteří nám generují většinu obratu (potažmo zisku), což nemusí být v přímé úměře k jejich počtu. Netvrdím, že toto je případ Vodafonu, proto Adamem zvolený příklad považuji za dobrý, jen jsem přesvědčen, že ho nelze aplikovat obecně.

Uznávám, že můj uvedený pohled je zjednodušený. V některých situacích je možno segmentaci řešit webem určeným jen pro daný segment a především záleží na typu a účelu webu (komerční, nekomerční, e-shop, web pro podporu značky/produktu apod.).

Jsou téměř duplicitní stránky pro segmenty špatné?

Na příkladu PRE, uváděl Adam, že pokud pro jednotlivé segmenty (tj. např. domácnosti, podnikatelé, velkoodběratelé) existují stránky, které se liší například jen několika řádky ceníku, není třeba/není vhodné tyto stránky duplikovat pro jednotlivé segmenty. Zachovávat tedy analogickou strukturu podstránek v rámci segmentů (i pokud by měly být informace ze značné části duplikovány) nebo vytvořit jednu stránku a v ní uvést pro jednotlivé segmenty ceníky (jakožto jedinou část obsahu, který se liší)? Každý z přístupů má z mého pohledu svá pro a proti.

Negativa oddělených stránek

 • při změně duplicitní části bude třeba měnit text na více místech
 • pokud uživatel spadá do více segmentů, bude si muset číst pozorně stejný text, zda se náhodou v několika málo slovech neliší (zvláště pokud by šlo například o podmínky poskytování služby apod.)
 • indexace fulltextem jednotlivých stránek

Pozitiva oddělených stránek

 • lze předpokládat (moje osobní zkušenost), že stránky, které z počátku byly stejné, bude třeba upravit – při oddělení stránek to zvládne editor na straně klienta; pokud by existovala jedna stránka, bylo by třeba změnit strukturu nebo znepřehlednit stránku poznámkami pod čarou, dílčími nadpisy apod.
 • snazší navigace webem – v drobečkové navigaci vidím, že jsem stále ve svém segmentu; vidím odkazy relevatní pro můj segment
 • indexace fulltextem jednotlivých stránek

Položku indexace fulltextem jednotlivých stránek jsem uvedl záměrně do negativ i pozitiv.

Pokud budou existovat dvě stránky s podobným obsahem, není to příliš SEO friendly situace a může nastat případ, že při zadání fráze „tarify elekřiny“ se uživateli nepodnikateli zobrazí ve výsledcích vyhledávání stránka s ceníkem pro podnikatele (a ceník pro domácnosti bude třeba až na další stránce výsledků vyhledávání), leckterý uživatel se tedy proklikne na jinou stránku, než očekával. Na druhou stranu, pokud se uživatel již dostane na stránku s ceníkem pro domácnosti, v menu webu bude již ve struktuře „zanořen“ ve správném segmentu a uvidí pro něj pravděpodobně relevantní odkazy.

Výše uvedené předkládám jako čistě můj názor, proto uvítám i váš názor v diskuzi pod článkem…