Základy regulárních výrazů

Pokud vám pojem regulární výrazy skutečně mnoho neříká, může vám jako
první přiblížení pomoci srovnání se zástupnými znaky * a ?,
které můžete znát z některých aplikací a služeb. Pro definování podmínek či vyhledávání je můžete využít například v Google Analytics, Google Tag Manageru, Google Adwords, ale i textových editorech či třeba Adobe Indesignu.

Alespoň základní znalost regulárních výrazů také patří k základním znalostem programátorů, protože může usnadnit mnohé situace a hodí se při hromadných transformacích textu.

Regulární výrazy disponují mnohem více speciálními znaky než * a ?. Speciální znaky v regulárních výrazech nazýváme metaznaky.

Pokračovat →

Srovnání analytických dashboardů: Dasheroo vs. Zoho Reports vs. KlipFolio

Řešíte výkonnost vašeho webu, placené reklamy či sociálních sítí? A potřebujete opakovaně reportovat či průběžné sledovat výsledky?

Můžete reporty vytvářet manuálně, poloautomaticky či automaticky v Excelu či Google Spreadheets, případně si nechat naprogramovat vlastní dashboardy.

Další možností je využít webové nástroje, které mají za cíl právě tvorbu elegantních reportů a přehledů vhodných pro tisk, prezentaci či zobrazení na LCD na recepci ve firmě:-)

Prozkoumal jsem tři takové nástroje. Jejich prezentační možnosti i cenová politika se liší celkem podstatně. Všechny nástroje naopak disponují širokým spektrem datových zdrojů.

Pokračovat →

Zjistěte svoje silné stránky se StrengthsFinder

Jan Mühlfeit, bývalý prezident Microsoftu pro Evropu, často mluví o tom, že bychom se měli zaměřovat na rozvíjení silných stránek víc, než na zlepšování těch slabých. Úspěch svých týmů v Microsoftu přisuzuje právě správnému složení týmu, kde každý člen může excelovat ve svých silných stránkách.

V této souvislosti Jan Mühlfeit často zmiňuje test StrengthsFinder.

Pokračovat →