Regulární výrazy a JavaScript (4) – metody test() a exec()

Metody String objektů používajících regulární výrazy jako svůj
argument jsme si ukázali v předchozích dvou článcích. V tomto
článku se budeme věnovat metodám RegExp objektů. V závěru se také
podíváme na malé srovnání práce s regulárními výrazy
v JavaScriptu a PHP.

Regulární výrazy a JavaScript (1) – úvod

Nedávno jsem se věnoval vcelku obšírně perl-compatible regulárním
výrazům a jejich nasazení v PHP a nyní došlo i na JavaScript.
Tentokrát se již nebudeme tolik zabývat obecným konstruováním výrazů,
ale pustíme se, po krátkém úvodu, přímo do jejich praktického použití
v JavaScriptu.