Regulární výrazy a JavaScript (5) – ukázková aplikace

Tato aplikace bude (skoro) všechny tyto metody (nevyužijeme pouze nejjednodušší dvě metody search() a test()) používat při práci s řetězci a regulárními výrazy… Co bude naše aplikace umět? najít části vstupního řetězce, které odpovídají regulárnímu výrazu a vypsat je...

Regulární výrazy a JavaScript (4) – metody test() a exec()

Metody a vlastnosti objektu RegExp Pro práci s regulárními výrazy disponuje objekt RegExp těmito metodami: test() – zjistí, zda řetězec či alespoň jeho část odpovídá regulárnímu výrazu exec() – najde a vrátí část řetězce odpovídající regulárnímu výrazu (a...

Regulární výrazy a JavaScript (3) – metody match() a split()

Metody objektu String Jak už jsme si řekli v předchozím článku, objekt String disponuje celkem čtyřmi metodami sloužícími pro práci s regulárními výrazy. Metody search() a replace() již znáte, podívejme se tedy, co nám přinášejí zbývající dvě metody match() a split()....

Regulární výrazy a JavaScript (1) – úvod

Koncepce série Pravděpodobně mnozí z vás znají použití zástupných znaků „*“ a „?“, například při vyhledávání souborů. Jistě uznáte, že použití takových zástupných znaků (wildcards) je často neocenitelné, přesto nemusí být dostačující, pokud...