Základy regulárních výrazů

Pokud vám pojem regulární výrazy skutečně mnoho neříká, může vám jako první přiblížení pomoci srovnání se zástupnými znaky * a ?, které můžete znát z některých aplikací a služeb. Pro definování podmínek či vyhledávání je můžete využít například v Google Analytics,...

Regulární výrazy – kompletní syntaxe

Pokud již víte, co jsou to regulární výrazy, ale nemáte konstrukce a speciální znaky v hlavě, můžete použít tabulku (cheatsheet) s kompletním přehledem syntaxe regulárních výrazů (včetně jednotlivých odnoží). Tečka, zpětné lomítko . odpovídá libovolnému znaku k.s...

Regulární výrazy – vše co jste o nich chtěli vědět

Jak vytvořit regulární výraz pro…? Jak porovnávat a jak nahrazovat textové řetězce pomocí RV? Jak se liší syntaxe a možnosti použití v různých jazycích? Jak snadno vytvářet a testovat RV? Kdybych v tomto článku chtěl odpovědět na všechny výše uvedené otázky, nebyl by...

Regulární výrazy a JavaScript (5) – ukázková aplikace

Tato aplikace bude (skoro) všechny tyto metody (nevyužijeme pouze nejjednodušší dvě metody search() a test()) používat při práci s řetězci a regulárními výrazy… Co bude naše aplikace umět? najít části vstupního řetězce, které odpovídají regulárnímu výrazu a vypsat je...

Regulární výrazy a JavaScript (4) – metody test() a exec()

Metody a vlastnosti objektu RegExp Pro práci s regulárními výrazy disponuje objekt RegExp těmito metodami: test() – zjistí, zda řetězec či alespoň jeho část odpovídá regulárnímu výrazu exec() – najde a vrátí část řetězce odpovídající regulárnímu výrazu (a...