Perl-compatible regulární výrazy v PHP (4) – hranice

Modifikátory – první přiblížení Jak jste si jistě všimli, při zpracování regulárních výrazů jsou rozlišována malá a velká písmena, a tak regulárnímu výrazu [a-z]+ řetězec Ahoj odpovídat nebude. Samozřejmě můžeme upravit regulární výraz na [a-zA-Z]+ a pak již ke...