Regulární výrazy a JavaScript (4) – metody test() a exec()

Metody String objektů používajících regulární výrazy jako svůj
argument jsme si ukázali v předchozích dvou článcích. V tomto
článku se budeme věnovat metodám RegExp objektů. V závěru se také
podíváme na malé srovnání práce s regulárními výrazy
v JavaScriptu a PHP.

Regulární výrazy a JavaScript (1) – úvod

Nedávno jsem se věnoval vcelku obšírně perl-compatible regulárním
výrazům a jejich nasazení v PHP a nyní došlo i na JavaScript.
Tentokrát se již nebudeme tolik zabývat obecným konstruováním výrazů,
ale pustíme se, po krátkém úvodu, přímo do jejich praktického použití
v JavaScriptu.

Perl-compatible regulární výrazy v PHP (9) – další užitečné funkce

Ve všech předcházejících článcích jsme si při předvádění
jednotlivých regulárních výrazů vystačili pouze se dvěma funkcemi.
V tomto článku se proto seznámíme s několika dalšími
užitečnými funkcemi pro práci s Perl-compatible regulárními výrazy
v PHP. Vzhledem k tomu, že vše, co se týče konstrukce
regulárních výrazů samotných, bylo již probráno, budu se při
popisování jednotlivých příkladů věnovat hlavně funkcím samým.