Regulární výrazy a JavaScript (3) – metody match() a split()

Metody objektu String Jak už jsme si řekli v předchozím článku, objekt String disponuje celkem čtyřmi metodami sloužícími pro práci s regulárními výrazy. Metody search() a replace() již znáte, podívejme se tedy, co nám přinášejí zbývající dvě metody match() a split()....

Regulární výrazy a JavaScript (1) – úvod

Koncepce série Pravděpodobně mnozí z vás znají použití zástupných znaků „*“ a „?“, například při vyhledávání souborů. Jistě uznáte, že použití takových zástupných znaků (wildcards) je často neocenitelné, přesto nemusí být dostačující, pokud...