Regulární výrazy a JavaScript (4) – metody test() a exec()

Metody a vlastnosti objektu RegExp Pro práci s regulárními výrazy disponuje objekt RegExp těmito metodami: test() – zjistí, zda řetězec či alespoň jeho část odpovídá regulárnímu výrazu exec() – najde a vrátí část řetězce odpovídající regulárnímu výrazu (a...

Regulární výrazy a JavaScript (3) – metody match() a split()

Metody objektu String Jak už jsme si řekli v předchozím článku, objekt String disponuje celkem čtyřmi metodami sloužícími pro práci s regulárními výrazy. Metody search() a replace() již znáte, podívejme se tedy, co nám přinášejí zbývající dvě metody match() a split()....

Regulární výrazy a JavaScript (1) – úvod

Koncepce série Pravděpodobně mnozí z vás znají použití zástupných znaků „*“ a „?“, například při vyhledávání souborů. Jistě uznáte, že použití takových zástupných znaků (wildcards) je často neocenitelné, přesto nemusí být dostačující, pokud...

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close