V třídílném seriálu Analytics & Zkreslení dat jsem na blogu H1.cz sepsal nejčastější problémy, které řeším a otázky na které odpovídám v souvislosti s Google Analytics, Adwords a Sklikem.

Protože je to trochu delší čtení (celý seriál má 4 300 slov), sepsal jsem rozšířenou osnovu, abyste mohli skočit přímo do dílu, který vás zajímá.

1. díl: Zmatení pojmů

 • Návštěva (sled zobrazení stránek) vs. uživatel (cookie).
 • Noví a vracející se návštěvníci vs. prvonávštěvy a opakované návštěvy. Vliv zvoleného období za které reportujeme.
 • Unikáti. Ujasněte si, co ten pojem znamená v kontextu daného reportu/nástroje.
 • Kliknutí vs. Návštěvy. Nesedí vám počet kliknutí a návštěv na webu? Hodnoty se mohou rozcházet oběma směry. Jaké to může mít příčiny?
 • Události vs. Cíle. Při komunikaci o nastavení Google Analytics často dochází k nejasnostem, kdy použít události a kdy cíle a jak se liší.
 • Transakce vs. Cíle. Jak se liší transakce a cíle? Musím používat oboje? Proč se mi rozchází počet transakcí a počet splnění cíle dokončení objednávky?
 • Míra okamžitého opuštění (Bounce rate) vs. Procento odchodů. Jak se tyto dvě metriky liší a kdy kterou použít?

Více v prvním díle seriálu Analytics & Zkreslení dat 1 – Zmatení pojmů.

2. díl: Implementace a technické problémy

 • (Ne)přesná formulace zadání programátorovi. Jak formulovat zadání tak, abychom získali ta správná data?
 • Lidé vs. zařízení (cookies). Lidé používají více počítačů, mobilů, tabletů. Na každém zařízení je uživatel typicky započten zvlášť. Je na to proto třeba dávat pozor při interpretaci získaných dat.
 • Ztráta informace o zdroji návštěvy. Přesměrování aj. technické chyby mají často na svědomí, že se ztratí informace o zdroji návštěvnosti a my pak ztratíme přehled, který zdroj nám přináší jaké konverze/transakce. Na co si tedy dát pozor, abychom se těmto problémům vyhnuli?
 • Falešné konverze. Když se 3x zobrazí děkovací stránka stejné objednávky je to jedna konverze. Víte jistě, že se vám v Google Analytics nezapočetla 3x?
 • Nezapočítání dynamických stránek. Mnoho webů je dnes “postaveno na Javascriptu”. Velmi často se pak stává, že se neměří ani tak základní informace, jako je zobrazení jednotlivých stránek a dochází ke zkreslení míry okamžitého opuštění a dalších metrik. Jak tomu předejít?
 • Podezřele nízká míra okamžitého opuštění (méně než 10 %) může být způsobena špatnou implementací měřících kódů. Co si pohlídat?

Více v druhém díle seriálu Analytics & Zkreslení dat 2 – Implementace a technické problémy.

3. díl: Atribuce konverzí a rozdíly mezi systémy

 • Terminologie AdWords vs. Sklik vs. Google Analytics. Co přesně znamená splnění cíle, konverze a transakce v jednotlivých systémech?
 • Přisouzení konverze v jednotlivých systémech. Mohu sčítat konverze z jednotlivých systémů? Asistované konverze vs. konverze po poslední prokliku.
 • Doba a okamžik přisouzení konverze. Jak se liší počítání konverzí v Adwords od Skliku?
 • Označování zdrojů návštěvnosti. Jak používat Google Analytics UTM parametry?

Více v třetím díle seriálu Analytics & Zkreslení dat 3 – Atribuce konverzí a rozdíly mezi systémy.

Chcete se o atribučním modelování dozvědět více? Koukněte na Attribution-academy.cz. Mě poskytlo toto školení/workshop ucelený a realistický vzhled do tématu pokročilejší atribuce.

Nenech si to pro sebe...

Pokud tě článek zaujal, sdílej ho s ostatními. Díky!