Návštěvnost i konverze jsou v Google Analytics seskupovány do přednastavených kanálů. Co přesně se za nimi skrývá a jak nastavit vlastní kanály?

Kanály najdeme například v přehledu Asistované konverze a Nejčastější konverze (pod Konverze -> Cesty s více kanály).

Předdefinované kanály

Podle čeho člení Google Analytics návštěvy do těchto kanálů zjistíme, když zvolíme pod položkou Seskupení kanálů volbu Kopírovat šablony seskupení kanálů MCF (zkratka z Multi Channel Funnels) a následně upravíme zkopírované definice kanálů.

Zduplikování šablon kanálů

Seskupení kanálů MCF

Existuje 8 přednastavených kanálů, které jsou rozlišeny dle níže uvedených pravidel. Na pořadí pravidel záleží při jejich vyhodnocování.

1. Grafická reklama

 • Médium je display či cpm
 • NEBO Reklamní distribuční síť je Content A ZÁROVEŇ: Formát reklamy není Text

2. Placené vyhledávání

 • Reklamní distribuční síť není Content
 • A ZÁROVEŇ: Médium je cpc či ppc

3. Jiný druh reklamy

 • Médium nabývá jedné z hodnot: cpc, ppc, cpv, cpa, cpp, content-text, affiliate.

4. Neplacené vyhledávání

 • Médium je organic

5. Sociální siť

 • odkazující stránka je ve zdrojové sociální síti (tzn. jedna ze sociálních sítí rozeznaná dle odkazující domény)
 • NEBO Médium nabývá jedné z hodnot: social, social-network, social-media, sm, social network, social media.

6. Odkazující stránka

 • Médium je referral

7. E-mail

 • Médium je email

8. Přímá

 • Zdroj je (direct)

Nastavení pravidel pro rozlišení kanálů

Výchozí seskupení kanálů – česky versus anglicky

Pokud máte Google Analytics v češtině, pak vás může mást, že v přehledech v sekci Konverze jsou názvy přednastavených kanálů česky, zatímco v přehledech Akvizice jsou pojmenování anglická.

Přehled nejlepších kanálů

Je to způsobeno tím, že do Default Channel Grouping (Výchozí seskupení kanálů), použité v Akvizicích, jsou teprve přiřazeny Systémem definované kanály (viz obrázek).

Výchozí seskupení kanálů

 • Display = Grafická reklama
 • Paid Search = Placená reklama
 • Other Advertising = Jiný druh reklamy
 • Organic Search = Neplacené vyhledávání
 • Social = Sociální síť
 • Referral = Odkazující stránka
 • Email = E-mail
 • Direct = Přímá

Pokud se chcete o kanálech v GA dozvědět víc, doporučuji komplexní článek New Google Analytics Channel Groupings.

Nenech si to pro sebe...

Pokud tě článek zaujal, sdílej ho s ostatními. Díky!