Pokud na vaši stránku vede odkaz, v Google Analytics snadno poznáte odkazující web (doménu i konkrétní stránku). Bohužel ne vždycky! Proč vám někdy zůstane odkazující stránka neznámá a jak se tomu vyhnout?

Informace o odkazujících stránkách mohou být zkresleny z dvou důvodů.

Ztráta parametrů za otazníkem

Pokud je odkazující stránkou například diskuzní fórum, kde jsou typicky témata či příspěvky rozlišeny částí URL za otazníkem (třeba Jak psát web), asi vás nepotěší, že Google Analytics tuto část odřízne a zahodí. Hodnota Zdroj obsahuje doménu webu (například diskuse.jakpsatweb.cz) a hodnota Kompletní referrer (referral) je v tomto případě také diskuse.jakpsatweb.cz/. Těžko tak najdete příspěvek, kde je váš web zmíněn.

Google Analytics - Kompletní referrer

Řešením je ukládat si pomocí filtru plnou URL refereru do volné Hodnoty definované uživatelem (User defined).

Google Analytics - Odkazující stránky včetně GET parametrů

Filtr nastavíte takto:

  1. v hlavním menu zvolíte Správce
  2. v nejpravějším sloupci Zobrazení, kliknete na Filtry
  3. kliknete na tlačítko Nový filtr
  4. zvolíte volbu Vytvořit nový filtr, pak typ filtru Vlastní filtr, a nakonec volbu Pokročilé
  5. pro Pole A -> Výpis A vyberte Odkazující stránka a do textového pole vyplňte (.*)
  6. pro Výstup do -> konstruktoru vyberte Definováno uživatelem a do textového pole vyplňte $A1

Celé nastavení můžete provést podle tohoto obrázku:

Google Analytics tip: Nastavení filtru pro úplný referrer

Google Analytics tip: Nastavení filtru pro úplný referrer

Ztráta informace o zdroji návštěvy při použití UTM parametrů

Pokud je odkaz na váš web doplněn o UTM parametr utm_source=nejaky-zdroj, zobrazí se hodnota nejaky-zdroj nejen jako Zdroj, ale i jako Kompletní referrer. Navíc, pokud bude odkaz označen jen pomocí utm_source, započítá se návštěva do přímých návštěv (Direct) místo do Referral.

Google Analytics - Kompletní referrer přebírá hodnotu z UTM parametru Zdroj

Skutečnou odkazující adresu najdeme opět pouze v Hodnota definovaná uživatelem.

Google Analytics - úplný referral - včetně parametrů za otazníkem

Pokud máte odkaz na váš web na partnerském webu třeba formou banneru, zvažte, zda si označením URL zdrojem, medieem či kampaní v UTM parametrech nezpůsobíte více škody než užitku.