Jan Mühlfeit, bývalý prezident Microsoftu pro Evropu, často mluví o tom, že bychom se měli zaměřovat na rozvíjení silných stránek víc, než na zlepšování těch slabých. Úspěch svých týmů v Microsoftu přisuzuje právě správnému složení týmu, kde každý člen může excelovat ve svých silných stránkách.

V této souvislosti Jan Mühlfeit často zmiňuje test StrengthsFinder.

Tento test identifikuje (seřadí) 34 klíčových kompetencí (chcete-li vlastností). Kdokoliv si může udělat StrengthsFinder test udělat on-line. Pokud vám stačí odhalení vašich TOP5 vlastností, zaplatíte 15 USD. Pokud chcete znát pořadí všech 34 vlastností, zaplatíte 89 USD. Můžete také nejdřív zaplatit 15 USD a pak si dodatečně zaplatit 74 USD za 6.-34. vlastnost.

Test silných stránek má 177 otázek, kde máte vždy nalevo jedno tvrzení, napravo druhé tvrzení a vybíráte z pěti možností, které tvrzení vás lépe popisuje (prostřední varianta je „Neutral“).

Strengths Finder je možno absolvovat ve více jazycích, mezi kterými však češtinu nenajdeme. Na zodpovězení každé otázky máte 20 sekund – je tedy potřeba určitá úroveň jazyka, který si pro test zvolíte.

Po dokončení testu se ihned zobrazí vašich TOP 5 (či TOP 34) kompetencí. U každé kompetence je k dispozici, krátké vysvětlující video (1-2 min) a PDF sheet se stručným popisem (vizte například PDF pro Analytical či Delibarative).

Absolvováním testu zároveň získáváte e-book Strengths Finder 2.0 (MOBI a EPUB), který obsahuje detailní popis jednotlivých kompetencí včetně tipů, jak se dále rozvíjet (Ideas for Action). Zároveň je vždy obsažena pasáž s návrhy, jak pracovat s lidmi s určitou dovedností (Working WIth Others Who Have…).

Související knihy

Nenech si to pro sebe...

Pokud tě článek zaujal, sdílej ho s ostatními. Díky!