Jednostránkové weby potkáme na internetu vcelku často. Hodí se pro pro prezentaci jednoho produktu či služby. Ačkoliv je vše na jedné dlouhé stránce, tato stránka má obvykle různé sekce, které de facto odpovídají jednotlivým stránkám na vícestránkových webech – tj. úvod, popis produktu, výhody, ceník, objednávka.

Problém při měření

Stejně jako na běžném (vícestránkovém) webu nás zajímá i na jednostránkovém, které sekce si návštěvník zobrazil. Standardní měřicí kód Google Analytics nám však neumožní měřit zobrazení jednotlivých sekcí stránky.

Nerozlišíme tak návštěvníka, který ihned po zobrazení stránky web zavřel od návštěvníka, který si zobrazil například informace produktu nebo sekci s ceníkem. To je celkem průšvih. Zvláště, pokud máme placené reklamní kampaně.
Nedokážeme pak reálně vyhodnotit, která kampaň přilákala “kvalitní” návštěvníky. Za kvalitního návštěvníka považujme toho, který si zobrazil další sekce stránky – tzn. scrolloval nebo kliknul na menu a skočil rovnou třeba na sekci Ceník či ke kontaktním informacím na konci stránky.

Zkreslení základních metrik Google Analytics

Pokud máme na jednostránkovém webu pouze základní měřicí kód Google Analytics, nemůžeme věřit žádné ze základních metrik, které ukazují zájem/zapojení návštěvníka webu:

  • Míra okamžitého opuštění
  • Počet stránek na návštěvu
  • Doba trvání návštěvy

Problém je v tom, že všechny tyto metriky pro svůj výpočet potřebují, aby měl web více stránek nebo se do Google Analytics posílaly jiné informace o interakcí návštěvníka se webem – tzn. události.

Řešení

Scroll tracking

Řešením je rozšířit standardní měřicí kód Google Analytics tak, aby se ukládaly i informace o tom, do jaké sekce uživatel doscrolloval nebo zda kliknul na menu a skočil přímo na určitou sekci. Tyto informace můžeme do Google Analytics posílat jako události.
U každé stránky můžeme na celém webu sledovat do jaké hloubky (% výšky stránky) návštěvník došel. Tzn. v přehledu Událostí přidáme ke Štítku události ještě sekundární dimenzi Stránka.


Pokud chceme přesnější informace, můžeme měřit jednotlivé pojmenované sekce stránky.

Kliknutí v menu

V Google Analytics událostech pak najdeme informace o kliknutí v menu nebo přehled do kolika procent stránky návštěvník doscrolloval.

Návštěva určité sekce (kotvy)

U vícestránkového webu nás zajímá, která stránka byla tou vstupní. Hodnotíme tak vstupní stránku ve vztahu ke zdroji návštěvy a dalšímu chování návštěvníka.

Můžeme stejný přístup použít i na jednostránkovém webu? Ano.

Pokud se lze na webu odkázat na určitou sekci, pak je to možné a vše bude fungovat při šikovném nastavení webové analytiky stejně jako na vícestránkovém webu. Tzn. zobrazení jednotlivých sekcí uvidíme v přehledu Všechny stránky a přehledu Vstupní stránky.

Předpokladem je, že při změně sekce se mění i URL. Typicky se mění část za křížkem (#), tzv. kotva (anchor) – tedy #sluzby, #cenik, #kontakt atp.

Zobrazení záložek

Pokud je třeba sdělit mnoho informací a nechceme návštěvníka hned zavalit textem, bývá zvykem text rozdělit do tematických záložek a zobrazit více informací až po kliknutí na záložku.

Všichni to známe z e-shopů, kde u produktů najdeme typicky záložky Popis, Fotogalerie, Recenze, Související produkty.

Abyste dokázali vyhodnotit zájem návštěvníka, musíte vědět, jaké informace vůbec viděl. Podle toho nejen kvalitněji vyhodnotíte současné reklamní kampaně, ale také můžete efektivněji zacílit návštěvníky remarketingem.

Více o pokročilém vyhodnocování chování návštěvníků na webu sepíši v samostatné článku.

Zobrazení modálních oken

Když si návštěvník zobrazí modální okno (nebo chcete-li popup, lightbox, overlay, překryvná vrstva) chcete to vědět!

Narážím i na situace, kdy modální okno je důležitým krokem na cestě návštěvníka webem ke konverzi (přihlášení do e-shopu, zobrazení detailních informací), přesto o jeho zobrazení Google Analytics mlčí. Je to zase stejná písnička. Potřebujete rozšířený měřicí kód a/nebo mírnou součinnost programátora webu. Tak získáte přehled o celé cestě návštěvníka webem.

Single Page Applications (SPA)

S novým technologiemi, které se pro tvorbu webů používají, se implementace kvalitního měření návštěvnosti webu zkomplikovala.

Tzv. SIngle Page Applications jsou weby, které vypadají jako vícestránkové, ale technicky se jedná o jednostránkový web. Z toho plynou všechny jeho “neduhy” (včetně komplikací se SEO).

I zde je třeba upravit standardní měřicí kód. Pokud se tak nestane, v Google Analytics uvidíte jen zlomek všech zobrazení stránek, protože se typicky započte jen první zobrazená stránka. O dalších stránkách se Google Analytics nedozví, protože se stránka jen “překreslila” pomocí javascriptu.

Dynamické zobrazení stránek (překreslení pomocí Javascriptu) má dopad i na další online-marketingové systémy – především vám nebude správně fungovat dynamický remarketing (se standadrními kódy).

Jak poznat SPA?

Pokud můžete, zeptejte se vývojáře vašeho webu. Myslete na to hlavně před redesignem webu. Single Page Applications weby jsou v současné době postaveny často na technologiích React a Angular.

S doplňkem do prohlížeče Wappalyzer, můžete odhalit jaké technologie používá libovolný web (nejen ten váš).

Vysvětlení problémů javascriptových & SPA webů z pohledu webové analytiky i SEO najdete videu níže.