V Google Analytics Míra okamžitého opuštění (anglicky Bounce Rate) ukazuje, při kolika návštěvách návštěvník z webu hned odešel, aniž by udělal nějakou akci. Akcí může být zobrazení další stránky, odeslání formuláře, přehrání videa atp.

Obsah článku:

Výpočet Bounce Rate

Bounce Rate (Míra okamžitého opuštění) se tedy vypočte jako podíl návštěv, kdy uživatel udělal nějakou akci vůči všem návštěvám webu. Pokud tedy celkem bylo 100 návštěv a při 30 z nich uživatel udělal nějakou akci (tzn. ji 70 neudělalo), míra okamžitého opuštění je 70 %.

Jaká je dobrá Míra okamžitého opuštění?

Na tuhle otázku nelze příliš dobře odpovědět obecně. Nicméně pokud se o to pokusíme, lze říct, že Míra okamžitého opuštění (spočítaná z návštěvnosti webu) pod 30 % je velmi dobrá a při Míře okamžitého opuštění nad 90 % je stoprocentně prostor ke zlepšení.

Sledujte Bounce Rate dle vstupní stránky

Bounce rate jako číslo vztažené k celé návštěvnosti webu vám toho mnoho neprozradí. Pro pochopení, zda váš web funguje, je třeba se podívat na Bounce rate (Míru okamžitého opuštění) u jednotlivých vstupních stránek.

Pokud je vstupní stránkou homepage či rozcestník produktů a má vysokou Bounce rate, je to problém, protože návštěvník neměl zájem zkoumat vaši nabídku více, tzn. nezobrazil si další stránku a neudělal žádnou další akci.

Míra okmažitého opuštění v Google Analytics

Pokud máte web či eshop o stovkách či tisících stránkách, není možné efektivně sledovat Bounce rate jednotlivých stránek. V takovém případě je třeba seskupit stránky dle:

  • typu (homepage, výpis produktů, detail produktu, popis služeb atp.)
  • kategorie a subkategorií (zvláště u e-shopů a katalogů)

K tomu se v Google Analytics hodí využít tzv. Seskupení obsahu (Content Grouping).

Kdy vysoká Bounce Rate nevadí?

Bounce rate bychom měli vždy analyzovat v souvislosti s tím, jaká byla vstupní stránka – tzn. kterou stránku uživatel navštívil během své návštěvy jako první.

Příklad 1:

U homepage webu je vysoká Bounce rate problémem, protože očekáváte, že z homepage bude návštěvník pokračovat dále.

Na druhou stranu, pokud návštěvník vaši firmu/produkt již zná a hledá už jen kontaktní informace a dostane se hned z vyhledávače na stránku s kontakty (získá tedy to, pro co si na web přišel), vysoká Bounce rate vstupní stránky Kontakty vůbec není problém, protože stránka zcela splnila očekávání návštěvníka.

Příklad 2:

Pokud píšete blog a máte stálé čtenáře, je pravděpodobné, že právě ti loajální vám zvyšují Bounce rate. Například na sociálních sítích narazí na odkaz na nový článek, přečtou si ho a blog opustí. Všechny ostatní články již četli a tak je nezláká ani nabídka souvisejících článků.

Jak měřit Bounce Rate u jednostránkových webů?

Jednostránkové weby, kde jsou informace na jedné dlouhé stránce a jsou pouze rozděleny do sekcí, je vhodný pro weby prezentující typicky jeden produkt či službu. Často jsou takto řešeny například weby konferencí apod. událostí.

Návštěvník v tomto případě nemá možnost si zobrazit další stránku a bez pokročilejšího nastavení měření je Bounce rate zcela zkreslená (nereálně vysoká).

Je několik způsobů, jak technicky řešit správné měření na jednostránkovém webu. Vždy však platí, že je třeba rozpoznat, že si návštěvník zobrazil některou ze sekcí dlouhé stránky a tuto informaci uložit do Google Analytics jako zobrazení stránky nebo jako uživatelskou událost.

Sledování uživatelských interakcí

Zvláště na jednostránkových webech a webech postavených převážně na Javascriptu, je důležité sledovat i kliknutí na klíčové prvky stránky (tlačítka, záložky, …), zobrazení modálního okna nebo spuštění videa. O sledování mikrokonverzí napíšu více v samostatném článku.

Časté chyby zkreslující Bounce Rate

Dynamické a jednostránkové weby

U těchto webů v Google Analytics při standardním nastavení nebudou správně započítávat zobrazení stránek (některé budou chybět) a proto se bude zobrazovat vyšší Bounce rate než je reálná. Jednostránkový web poznáte snadno, dynamický javacriptový, nebo chcete-li AJAXový web či SPA (Single Page Application) web už hůře. V souvislosti se SPA weby zaslechnete často názvy technologií Angular či React.

Jak tyto weby rozpoznat vysvětluji v přednášce


Chybné nastavení událostí

Velmi často se setkávám se situací, kdy v rámci pokročilejšího nastavení Google Analytics jsou zaznamenávány Google Analytics události, ale implementace je provede špatně. Následkem je typicky nereálně nízká Míra okamžitého opuštění.

Typická situace

Na webu je slider/carousel (střídající se bannery) a zobrazení těchto bannerů se do Google Analytics ukládá jako událost. To je správný přístup. Taková událost však musí být tzn. Non-interaction. V opačném případě dojde ke zkreslení Bounce rate, protože se událost pošle bez reálné akce uživatele. Bude to tedy vypadat jakoby uživatel na webu nějakou akci provedl.

Vícenásobné vložení měřicího kódu

Pokud se stane, že na webu je měřicí kód Google Analytics vložen 2x, při načtení jedné stránky jsou do Google Analytics zaznamenány 2 zobrazení stránek (pageviews) a návštěva tak není považována Bounce (Okamžité opuštění).

Procento odchodů vs. Míra okamžitého opuštění

V Google Analytics najdete dva ukazatele (metriky), které se mohou plést:

  • Míra okamžitého opuštění – je vztažená vždy k návštěvám
  • Procento odchodů – je vztaženo vždy k jednotlivým stránkám (proto ho najdete jen v přehledech, které se týkají zobrazení stránek)

Výpočet Míry okamžitého opuštění popisují výše.

Procento odchodů říká v jakém procentu případů byla konkrétní stránka webu poslední stránkou návštěvy.

Údaj Procento odchodů využijete například při vyhodnocení chybových stránek webu (např. Stránka nenalezena). Pokud zlepšíte vaši chybovou stránku, mělo by se snížit Procento odchodů, protože návštěvník v tomto okamžiku nad vaším webem nezlomí hůl a bude pokračovat dál.

Google Analytics Procento odchodů vs. Míra okamžitého opuštění

Bounce rate v e-mail marketingu znamená něco jiného

Tady pozor! Pojem Bounce Rate, o které jsme nyní mluvili v kontextu Google Analytics, se používá i e-mail marketingu a znamená něco úplně jiného.

Bounce rate u e-mailových kampaní označuje jakému procentu adresátů nebylo možno e-mail doručit (na obrázku ukázka z nástroje Mailchimp).

Mailchimp & Bounce rate

Související

Nenech si to pro sebe...

Pokud tě článek zaujal, sdílej ho s ostatními. Díky!

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close