V květnu 2019 jsem vytvořil vlastní komplexnější automatizovaný audit, podívejte se na něj zde.


 

Velmi často při prvním setkání s Google Analytics klienta zjistím, že je něco špatně nastaveno. A špatné nastavení často vede ke zcela chybným závěrům. Bohužel tato situace nastává u většiny Google Analytics, které se mi jako konzultantovi dostanou pod ruku.

Právě nejzásadnější problémy se často opakují. Na druhou stranu i u webu, kde nastavení Google Analytics sbírá věrohodná data, lze pomocí pokročilejšího nastavení získat mnohem kvalitnější (detailnější) pohled na chování lidí na webu a výkonnost kampaní.

Nejsem jediný, koho napadlo si pro rychlou kontrolu nastavení pomoci automatizací s nástrojem SuperMetrics.

Paul Koks však tento automatizovaný Google Analytics Audit dovedl k dokonalosti. Věřím, že někomu bude vyhovovat česká verze Google Analytics auditu, proto jsem s Paulovým svolením SuperMetrics Template přeložil do češtiny včetně vysvětlujících komentářů.

Obsah

Jak to vypadá?

Výsledkem je přehled s výsledky jednotlivých testů. Celkem je testů 25. První záložka přehledu ukazuje shrnutí (OK nebo PROBLÉM) a celkové skóre (0-100 %).

Druhá záložka zobrazuje detaily jednotlivých testů a popis problému.

Některé testy ukazují na možný problém v nastavení Google Analytics (například příliš nízká Míra okamžitého opuštění), jiné spíše na prostor rozšíření nastavení (například nevyužívání vlastních dimenzí).

Pokud vaše Google Analytics nezískají v testu 100 %, rozhodně to automaticky neznamená, že je něco špatně. Při hodnocení je třeba přihlédnout i k typu webu (microsite, obsahový web, e-shop atp.). Ne pro každý web dává smysl používat všechny myslitelné možnosti Google Analytics.

Jak udělám audit svých Google Analytics?

 1. Instalujte si rozšíření SuperMetrics do vašich Google Sheets (Google Tabulek).
 2. Vytvořte novou tabulku a z menu zvolte Doplňky > SuperMetrics > Launch
 3. Následně z menu zvolte Doplňky > SuperMetrics > Template Gallery.
 4. Sescrollujte dolů až k Custom Template.
 5. Vložte URL šablony https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qYujummdvxf-FqJsnb6_d3w4-vi2ODHvE5R9280iaq0/ a klikněte na Add template.
 6. Povolte SuperMetrics přístup k vašim Google Analytics pomocí vašeho Google účtu.
 7. Vyberte Google Analytics službu (property) a výběr dat (view), pro který chcete provést audit. Potřebujete práva nejméně na úrovni Spolupracovat (Collaborate).
 8. Klikněte na Insert the template a buďte trpěliví – chvilku to potrvá (někdy to může být i 5 minut).
 9. Až skončí generování testu, přepněte se v tabulce na list Scorecard.
  Na listu Podrobné vyhodnocení se o výsledku jednotlivých testů dozvíte podrobnější informace.

Google Analytics audit v akci

Spustíte test a za 2 minuty máte jasno. Nebo alespoň pár tipů, na co se zaměřit, co zkontrolovat detailněji nebo co vylepšit.

Co Google Analytics kontrola (audit) odhalí?

Audit obsahuje 25 testů. Některé odhalují typické problémy, jiné ukazují spíše na nevyužitý potenciál některých funkcí Google Analytics. Níže stručně popisuji, co který test kontroluje. Detailní popis si můžete přečíst v originálním článku v angličtině.

1. Návštěvy na primární doméně

Značné procento návštěvnosti na jiných doménách, než hlavní může znamenat chybu v implementaci měřicího kódu. Jedinou výjimkou je záměrné měření napříč (sub)doménami.

2. Vzorkování

Při velkém objemu návštěvnosti může docházet ke zkreslení dat. Ke vzorkován dochází při 500 tis. návštěvách (za celou službu = GA ID).

3. Návštěvy z PPC v organické návštěvnosti

Pokud jsou v URL vstupních stránek v přehledu organické návštěvnosti určité (tzv. UTM) parametry, značí to špatně označené PPC kampaně či nepropojené Google Analytics s Adwords.

4. Parametry URL (za otazníkem)

Ponechte parametry v URL, pokud slouží k rozlišení stránky či stavu stránky. Ujistěte se však, že odstraňujete všechny “technické” parametry z URL, které mohou negativně ovlivnit analýzu získaných dat o návštěvnosti, tzn. zbytečně rozdrobit vstupní stránky.

5. (not set)

Pokud se hodnota “(not set)” vyskytuje u běžných dimenzí ve více než 2 % případů, značí to možný problém při nastavení či implementaci Google Analytics.

6. Míra okamžitého opuštění

Vstupní stránky s více než 100 vstupy a extrémně vysokou (> 95 %) či nízkou (< 5 %) mírou okamžitého opuštění značí pravděpodobný problém při implementaci Google Analytics.

7. Osobní údaje

Do Google Analytics je zakázáno posílat jakékoliv osobní údaje. Porušení tohoto pravidla může vést k zrušení Google Analytics účtu. Test hledá, zda v datech v GA jsou obsaženy e-mailové adresy.

8. Vlastní odkazující návštěvnost

Pokud se vaše vlastní doména objevuje v přehledu odkazujících zdrojů, může to znamenat chybu v nastavení Google Analytics.

9. Rozlišení kampaní dle medium

Nastavení jiných než implicitních typů medií (medium) je podstatné pro rozlišení různých typů kampaní / zdrojů návštěvnosti (například placená reklama, sociální sítě, e-mailing atp.).

10. Média s nízkou návštěvností

Vysoký podíl médií s nízkou návštěvností značí nevhodné nastavení UTM tagování (označování odkazů).

11. Sociální sítě mezi odkazujícími weby

Návštěvnost ze sociálních sítí implicitně spadá mezi ostatní odkazující weby (médium = referral). Proto se doporučuje pro návštěvy ze sociálních sítí použít vlastní médium – social.

12. E-maily mezi odkazujícími weby

Návštěvnost z e-mailů (newsletterů) v odkazující návštěvnosti značí žádné nebo špatné označení odkazů z e-mailů. Neoznačení odkazů v e-mailech pomocí UTM parametrů má navíc vliv na (zavádějící) zvýšení objemu přímé návštěvnosti.

13. Propojení s AdWords

Žádná data o počtu kliků mohou značit nefunkční propojení Google Analytics a Adwords.

14. AdWords nesrovnalosti

Je zcela běžné, že se počet kliků v Adwords nerovná počtu Google Analytics návštěv. Přesto však velké rozdíly mohou naznačovat problémy v Adwords či Google Analytics nastavení.

15. Seskupení kanálů (Other)

Čím je větší podíl kanálu Other na celku, tím je obtížnější vyhodnocovat návštěvnost dle kanálů. Velký podíl kanálu Other může vést ke zkreslením při interpretaci dat.

16. Přímá návštěvnost

Přímá návštěvnost může zahrnovat návštěvníky, kteří vás již znají. Vysoký podíl přímé návštěvnosti však může naznačovat špatné označení vašich kampaní a zdrojů návštěvnosti.

17. Placená reklama se značkou (brand)

Rozdělení placené návštěvnosti na část obecnou a část související s vaší značkou vám pomůže lépe vyhodnotit a optimalizovat kampaně.

18. Vyhledávání na webu

Vyhledávání na webu je užitečnou funkcí Google Analytics, která vám pomůže odhalit, co lidé hledají a optimalizovat váš web a kampaně.

19. Demografické údaje

Demografická data (věk, pohlaví) pomohou rozšířit pohled na návštěvníky a pomoci při optimalizaci kampaní.

20. Seskupení obsahu

Optimalizace obsahu je klíčová, pokud chcete z vašeho webu dostat maximum. Správné nastavení Seskupení obsahu vám pomůže optimalizovat váš web, vstupní stránky a cesty návštěvníků.

21. Události

Události vám pomohou zjistit mnohem více o chování návštěvníků než pouhé přehledy zobrazení stránek, proto by měly být vždy využívány (s ohledem na konkrétní web).

22. Vlastní dimenze

Vlastní dimenze mohou značně obohatit vaše data. Je to funkčnost, díky které rozšíříte standardní dimenze o vlastní údaje. Zobrazit je můžete jako sekundární dimenzi nebo ve vlastních přehledech.

23. Vlastní metriky

Vlastní metriky patří mezi pokročilé funkce Google Analytics. Můžete je použít k získání detailnějších pohledů na chování návštěvníků.

24. Cíle

Nastavení cílů je jedna z nejdůležitějších věci, které byste měli v Google Analytics nastavit – a to pro mikro i makro konverze.

25. Cíle a/nebo Transakce

Doporučuje se nastavit hodnotu cíle nebo hodnoty e-commerce transakce. Ve většině případů lze doporučit nastavení hodnot cílů nebo transakcí. Nastavení hodnot pro obojí může vést k duplicitnímu měření hodnoty konverzí.

Závěrem

Je třeba brát v potaz, že tento automatizovaný audit je pouze pomůcka, nikoliv nástroj, na jehož základě lze komplexně zhodnotit kvalitu nastavení Google Analytics. Mnohé časté problémy a pokročilost nastavení však může však velmi efektivně odhalit.

Související

Nenech si to pro sebe...

Pokud tě článek zaujal, sdílej ho s ostatními. Díky!